Stihovi dna

DIJANA ĆURKOVIĆ

Slane banane

RIANA PETANJEK

Ja, Jesusa

ELENA PONIATOWSKA

Las metamorfosis / Preobraženja

ANTUN BRANKO ŠIMIĆ